Lelystedeling Niek van de Plas wordt prof bij Landstede Hammers

Niek van der Plas heeft zijn eerste profcontract getekend! De 19-jarige exponent van de Zwolse jeugdopleiding ligt daardoor tot medio 2024 vast bij Eredivisieclub Landstede Hammers.

Van der Plas kwam in 2017 over van Flevo Musketiers uit Lelystad en maakte een stormachtige ontwikkeling door. In het seizoen 2018/2019 werd hij Nederlands kampioen met U16, terwijl hij de laatste jaren ook een mooie rol had binnen de nationale jeugdselecties. In 2019 maakte de guard zijn debuut in de hoofdmacht van de Hammers en dit seizoen was hij al meerdere keren onderdeel van de starting five. In de oefenwedstrijd tegen Basketball Academie Limburg baarde hij opzien met liefst 25 punten. Die ontwikkeling resulteert nu in een professioneel contract.

Aleksandar Todorov, algemeen manager van Landstede Hammers, is verheugd met het vastleggen van Van der Plas. “Niek doet er al jarenlang alles aan om te slagen. Hij is een harde werker en dat harde werken resulteert nu in zijn eerste professionele contract. Natuurlijk mag Niek daar ontzettend trots op zijn, maar hij weet ook ongetwijfeld dat het nu pas echt begint. Wij zijn in ieder geval blij dat Niek de komende jaren bij ons speelt, tegelijkertijd is het ook een mooi compliment voor onze jeugdopleiding.”

Ton Grit, manager van de jeugdopleiding CSE Landstede Hammers, is blij met dat compliment. “Wij werken er iedere dag hard aan om talent te ontwikkelen en Niek is daar het schoolvoorbeeld van. Hij heeft er jarenlang, in combinatie met een volwaardig schoolprogramma, alles aan gedaan om op dit punt te komen. Zijn debuut in 2019 was een hoogtepunt en dit is de volgende stap. Als jeugdopleiding zijn we trots dat Niek nu zijn eerste profcontract tekent en we blijven uiteraard betrokken bij zijn verdere ontwikkeling.”

Noordoostpolder wil doorpakken op brede lokale samenwerking voor gezond leven

Het college van b en w heeft het Lokaal Preventieakkoord Noordoostpolder vastgesteld. Daarmee wil de gemeente samen met partners aan de slag voor acties die bijdragen aan gezonder opgroeien en gezonder ouder worden.

Het akkoord is een samenwerking tussen tientallen lokale partners uit het onderwijs, welzijn, de zorg, sport, wijken, dorpen, het bedrijfsleven en de gemeente zelf. Daarnaast is verbinding gelegd met het Lokaal Sport- en Beweegakkoord. De betrokkenen willen zich samen inspannen om inwoners te helpen bij meer bewegen, goede voeding, mentale gezondheid, tegengaan van verslaving en bij contact maken. Met de ondertekening wil het college bijdragen aan een snelle start van de uitvoering. Bij het Rijk is subsidie aangevraagd om de acties te kunnen uitvoeren. Binnenkort hoort de gemeente of zij deze subsidie ontvangt.

Werken aan gezondheid belangrijk in deze tijd

De maatregelen tegen corona maken het nog belangrijker om te werken aan gezondheid en mentale weerbaarheid van de inwoners van Noordoostpolder. En daarnaast sluit het Preventieakkoord aan bij de inzet van de gemeente om inwoners te helpen bij een gezondere leefstijl (-deelplan WMO en Volksgezondheid). Deze aandacht voor positieve gezondheid betekent een brede blik op gezond leven en op het vermogen van mensen om met fysieke, maar ook emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan.

Uitwering van het Nationaal Preventieakkoord

In 2018 is het Nationaal Preventieakkoord ondertekend door ongeveer 70 landelijk maatschappelijke organisaties en overheden. Een gezonder Nederland in 2040 was daarbij de doelstelling. Het Rijk stimuleert gemeenten om er lokaal uitwerking aan te geven en stelt daarvoor geld beschikbaar. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft over het conceptakkoord voor Noordoostpolder positief geadviseerd aan het Rijk.

Inwoners en organisaties die ook willen meedoen aan het akkoord kunnen zich aanmelden via de gemeentelijke website: www.noordoostpolder.nl/preventieakkoord.

Sportservice Flevoland maakt resultaten onderzoek Onbeperkt in Beweging bekend

20 oktober 2021

Provinciaal sportorgaan Sportservice Flevoland doet in opdracht van de provincie Flevoland driejaarlijks onderzoek naar aangepast sporten in onze provincie. Doel is: inzicht geven in de sportwensen en -behoeften van mensen met een beperking en laten zien wat het aanbod is voor deze doelgroep. Begin oktober presenteerde Sportservice haar conclusies betreffende het sportbeleid gericht op aangepast sporten, demografische gegevens, sportdeelname en behoeften vanuit de doelgroep zelf.

Eén van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek ‘Onbeperkt in Beweging 2021’: De sport lijkt steeds toegankelijker te worden! Het onderzoek bestond uit drie onderdelen:

1) het verzamelen en analyseren van demografische gegevens van mensen met een beperking in de provincie;
2) het verzamelen van het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking;
3) een kwantitatief onderzoek onder mensen met een beperking.

Om inzicht te krijgen in de sportwensen en -behoeften van deze doelgroep is een vragenlijst ontwikkeld in samenwerking met het Mulier Instituut en onderzoeksbureau Kennispraktijk. Deze vragenlijst is dit jaar aangescherpt en wederom uitgezet. Ruim 200 inwoners met een beperking in Flevoland hebben de vragenlijst ingevuld.

Diversiteit
Uit het onderzoek van 2021 kwam onder andere naar voren dat de diversiteit van het aanbod groeit. Opvallend hierbij is de groei van het sportaanbod voor mensen met een chronische beperking, autisme en niet aangeboren hersenletsel ten opzicht van de andere doelgroepen. Deze is het meest gestegen.

Toegankelijkheid sport voor mensen met een beperking
Een tweede conclusie die we kunnen trekken is dat de sport door de jaren steeds toegankelijker is geworden. Dit heeft te maken met het feit dat meer mensen in de buurt kunnen sporten. In vergelijking met 2018 is dit een toename van 20%. Daarnaast is er minder reistijd naar de sport en kan men ook zelfstandig naar de sport reizen. Ook is er een daling te zien in belemmeringen die men ervaart en is de prijs een minder grote drempel. Waar in 2018 één op de vier respondenten geen belemmering ervaarde is dat in 2021 één op de zeven. Kortom, de sport wordt steeds toegankelijker voor mensen met een beperking.

Corona
Verder blijkt uit het onderzoek dat de coronamaatregelen een negatieve invloed hebben gehad op de sportdeelname van mensen met een beperking. In meerdere landelijke onderzoeken is dit al aangetoond, en ook in dit onderzoek komt dit naar voren. Waar in 2018 de frequentie van minimaal één keer per week sporten van mensen met een beperking 58% was, is deze in 2021 gedaald naar 30%. Een behoorlijke daling dus.

Conclusie
Uit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat ook de komende jaren investeren in sportstimulering belangrijk blijft. Corona heeft afgelopen anderhalf jaar grote invloed gehad op de sportdeelname, maar ook op het welzijn in het algemeen. Kwetsbaren zijn kwetsbaarder geworden. Gezondheidsklachten, sociaal isolement, eenzaamheid of een beperking plaatsten veel inwoners op een achterstand. Net als alle andere Nederlanders hebben mensen met een beperking weer een zetje nodig om te sporten en bewegen. Bewegen is een bewezen krachtig middel als het gaat om (re-)activering, het krijgen van een positief zelfbeeld, zelfregulatie, het opdoen van sociale contacten én de stap naar maatschappelijke participatie. Het is en blijft dus van belang iedereen weer aan het bewegen te krijgen.

Klik hier voor het volledige onderzoek ‘Onbeperkt in Beweging 2021’.